Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iddiasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iddiasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı hedef aldı ve “Bakanlığın yaptığı metrolar için son 3 yılda bütçemizden 28.4 milyon TL kesilmesi gerekirken, biz göreve geldiğimizde bir gecede yapılan değişiklikle 3 yılda bütçemizden 657 milyon TL kesinti yapıldı” iddiasına bulundu. Bu iddialar üzerine Bakanlık harekete geçerek Yavaş'ın iddialarına net yanıtlar verdi.

Hükümet, başkentin 23 km olan raylı sistemini 41.2 km çıkardı ama yine de Mansur Yavaş'a yaranamadı. Seçimden önce 58 kilometre metro sözü veren Yavaş, temel bile atmadı. Ulaştırma Bakanlığı metroya 10 yılda 10 milyar TL harcadı, yeni hatları teslim aşamasına getirdi. Yavaş, bakanlığın, anlaşma gereği, metro gelirlerinden yüzde 5 pay almasına itiraz etti.

BAKANLIKTAN İDDİALARA FLAŞ YANIT

CHP'li başkan Mansur Yavaş'ın öne sürdüğü iddialara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri SABAH'a açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre yasa uyarınca kent için ulaşıma yönelik metro sistemlerini yapmak ve işletmek belediyelerin sorumluluğunda.

Buna rağmen bakanlık Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 metro hattının yapımını üstlendi. Kızılay- Çayyolu, Batıkent-Sincan, Keçiören-AKM ve AKM-GarKızılay hatları 23 km iken bakanlık 41.2 km ilave yaptı. Bakanlık bu projeleri tamamı için geçen 10 yılda 10 milyar TL harcadı.

Metro hatları Büyükşehir'e teslim edildikten sonra gelirin sadece yüzde 5 kesiliyor. Gelirin geriye kalan yüzde 95'i ise belediyede kalıyor. Yapımı devam eden 3.3 km'lik AKM-Gar-Kızılay hattı ise bittikten sonra teslim edilecek..

Böylece Bakanlık, başkentte 44.5 km katkı sağladı. Açıklamada ayrıca 'Metro hatları belediyeye devir olmadan kesinti başlamaz. Belediye gelir elde etmeye başlayınca kesinti başlan. Metro bittiğinde gerçekleşen yapım tutarı ne ise bu maliyete bu tarihten faiz farkı vb. ek hususlar eklenmez. Genel bütçe kaynakları ile belediyelere destek veriliyor. Bunun dışındaki yorum ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır' denildi.

ARAÇ SAYISI 4 KATINA ÇIKARILDI

Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

Ayrıca Macunköy'deki metro araçları depolama ve bakım merkezi revize edildi. Kapasite artırıldı. Çayyolu bölgesinde ilave yeni bir depolama ve bakım merkezi tesis edildi. Mevcut 108 adet araca ilave olarak 324 adet yeni nesil metro araç alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iddiasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yanıt

'KENTİÇİ ULAŞIMA YÖNELİK METRO SİSTEMLERİNİ YAPMAK VE İŞLETMEK BELEDİYELERİN SORUMLULUĞUNDADIR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; 13 Aralık 2021 tarihinde 'Bakanlığın (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı) yaptığı metrolar için son 3 yılda bütçemizden 28.4 milyon TL kesilmesi gerekirken, biz göreve geldiğimizde bir gecede yapılan değişiklikle 3 yılda bütçemizden 657 milyon TL kesinti yapıldı' iddiasında bulunmuştur.'

'5393 sayılı Belediye Kanunun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. maddesi 'f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.' uyarınca kentiçi ulaşıma yönelik metro sistemlerini yapmak ve işletmek belediyelerin sorumluluğundadır.'

'Bakanlığımızca Belediyesince hazırlanan Ulaşım Ana Planlarına görüş verilmekte, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda hazırlanan Raylı Sistem projelerinde ise teknik ve mali yapılabilirlik değerlendirilerek proje onayı verilmektedir.'
'Belediyelerce yapılması gereken metro yatırımlarının Bakanlıkça devralınarak tamamlanması ve sonrasında Belediyelere devredilmesine ilişkin düzenleme 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulamaya başlanılmış olup, devir işlemi Belediye-Bakanlık arasında imzalanan protokollerle gerçekleştirilmektedir.'

'4 METRO HATTININ YAPIMI BAKANLIKÇA ÜSTLENİLMİŞTİR'

'Ankara Metrolarının tamamlanması için de 25.10.2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına binaen 25/04/2011 tarihinde ABB (EGO) - UAB (AYGM) arasında imzalanan protokollerle 4 metro hattının yapımı Bakanlıkça üstlenilmiştir:

• Ankara Belediyesine ait raylı sistem hatları 23 km iken Bakanlığımızca buna 41,2 km ilave edilmiştir.

Bunlar;
Kızılay-Çayyolu (16,6 km)Batıkent-Sincan (15,4 km)
Keçiören-AKM (9,2 km) hatlarıdır.
Şu an devam eden AKM-Gar-Kızılay (3,3 km) ile birlikte Bakanlığımızın Ankara'ya katkısı 44,5 km.ye ulaşacaktır.'

'Ayrıca Macunköy'deki Metro araçları depolama ve bakım merkezi revize edilmiş, kapasitesi artırılmış ve Çayyolu bölgesinde ilave yeni bir depolama ve bakım merkezi daha tesis edilmiştir.

Mevcut 108 adet araca ilave olarak 324 adet yeni nesil metro araç alım işi tamamlanarak Ankara'nın metro araç filosu 4 katına çıkartılarak yenilenmiştir.'
'AŞTİ-Söğütözü arasındaki 800 metrelik hattın demiryolu işleri ve elektromekanik işleri yapılarak sinyalizasyon işlerinin tamamlanıp hizmete sokulması için Belediyeye devredilmiştir.'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iddiasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yanıt

'YATIRIMLARIN BEDELİNİN TAHSİLATI'

'Metro yatırımlarının Bakanlığımızca üstlenilmesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca yatırım bedelinin tahsilatı 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
'Anılan Kararın 8. maddesinin (2) nci fıkrası uyarınca; Raylı Sistem yatırım bedellerinin tahsilatı KDV, Fiyat Farkı, Faiz vb. herhangi bir ilave yapılmaksızın, mülkiyetin veya işletmenin devri sonrasında (belediye raylı sistemden gelir elde etmeye başladıktan sonra) belediyeye her ay aktarılan genel bütçe vergi gelirleri payının %5'i aylık olarak kesilerek gerçekleştirilmektedir.'

Dolayısıyla;
-Metro hatları belediyeye devir olmadan kesinti başlamaz. Belediye gelir elde etmeye başlayınca kesinti yapılmaya başlanır.
-Proje tamamlanıp işletilmek üzere ilgili belediyeye devredildikten sonra bedele ilişkin tahsilat başlamaktadır.
-Yani belediye bu hattan gelir elde etmeye başlayınca başlamaktadır.
- Metro hattının bedeli belediyeye aktarılan genel bütçe vergi gelirleri payının %5'i kesilerek gerçekleştirilmektedir. Metro gelirleri belediyenin olmaktadır.

-Metro bittiğinde gerçekleşen yapım tutarı ne ise bu maliyete bu tarihten faiz farkı vb. ek hususlar eklenmemektedir.'
'Burada amaç, metronun belediye kaynakları kullanılmadan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ödeneği ile gerçekleştirilmesi ve işletmeye açılıp gelir getirici işletmeye geçilmesi ile borcun tahsiline bundan sonra başlanmasıdır.
'Böylece genel bütçe kaynakları ile belediyelere destek verilmektedir. Bunun dışındaki yorum ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır.'
'Bakanlığımızca bu projelerin tamamı için geçtiğimiz 10 yıl içerisinde yaklaşık 10 Milyar TL (2021 yatırım programı bedelleri ile 9.965.533.000 TL) harcama yapılmıştır.'

MANSUR YAVAŞ, 3 SENEDE 1 METRELİK METRO HATTI YAPMADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimden önce '58 kilometre metroyu planlıyoruz' iddiasında bulundu ancak sadece 7.4 kilometrelik hattın proje ihalesini 2021 yılının başında gerçekleştirdi.

5 SENE İÇERİSİNDE 58 KİLOMETRE METRO HATTI

Mansur Yavaş, 9 Ocak 2019'da '5 yıl içerisinde 58 kilometre metroyu planlıyoruz. Zaten Atapark projesi çok çabuk yapılabilecek proje. Her tarafta ağaçlandırmaya uygun yollar var. İnşallah en kısa zamanda başlayacağız' iddiasında bulundu.

Yavaş, 11 Ocak 2021'de ise Mansur Yavaş, 'Mamak'ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY hattına bağlayacak raylı sistemler projemizde yeni bir adım atıyoruz. Yaklaşık 7,4 kilometre ve 8 istasyondan oluşan projemizin zemin etüt sondaj çalışmalarına başladık' dedi.
5 yıl içerisinde 58 kilometre metro yapacağını iddia eden Mansur Yavaş, üç sene içinde sadece 7.4 kilometrelik metro hattın proje ihalesini yaptı.

.
Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile